Gå till sidans innehåll

Glömska

Glömska är en del av minnets normala funktion. Ibland orsakas det dock av en hjärnsjukdom eller annan skada.

Ingen skulle orka hålla i minnet allt de har lärt sig, sett och upplevt, och kanske vill de inte heller göra det. Människans dagliga funktionsförmåga och effektivitet bygger på vår förmåga att uppfatta selektivt, glömma onödiga saker och komma ihåg det som är viktigt. Det vanligaste är att vi glömmer en ny sak eftersom vi från första början inte lade den på minnet. Lika vanligt är det att saken fortfarande finns kvar i minnet, men just nu hittas den inte.

Minnesfunktionerna är nära kopplade till hjärnans övriga informationsbearbetning: uppmärksamheten, sinnesförnimmelserna, tänkandet i språk och visuella bilder, planeringen och beslutsfattandet. Glömska kan vara en sekundär följd av en annan, antingen tillfällig eller mer permanent, störning i informationsbearbetningen. Detta är fallet till exempel när koncentrationen fluktuerar eller arbetsminnet belastas med alltför många saker som ska göras samtidigt.

Vid minnesproblem som stör det dagliga livet innebär glömskan att man glömmer saker som man borde komma ihåg. Om glömska är ett ständigt bekymmer eller gör det svårt att klara av vardagen är det skäl att låta sig undersökas, till exempel på den egna hälsostationen eller av företagshälsovården.

Uppdaterad 12.3.2021