Gå till sidans innehåll

Minnet fungerar i etapper

Minnet kan delas in i olika delar baserat på de olika etapperna i minnesprocessen. De viktiga etapperna är inkodning, lagring och framplockning.

Den första etappen av inkodningen sker i arbetsminnet, där information från sinnena tas emot och bearbetas. Arbetsminnet innehåller också innehåll från långtidsminnet, som den nya saken eller erfarenheten är kopplad till. Genom att aktivt bearbeta arbetsminnet lagras saker i långtidsminnet. Inkodningen kan vara avsiktlig eller oavsiktlig.

För att senare minnas det som inkodats måste både lagrandet och framplockningen lyckas. Framplockningen kan vara aktiv, i det som kallas fritt återkallande, eller mer passiv, baserad på ledtrådar eller igenkänning.

När minnet fungerar normalt finns det ingen större medvetenhet om hur de olika delarna av minnet fungerar. Saker fastnar i minnet nästan automatiskt. När det inte går att minnas dras uppmärksamheten lätt till dessa störningssituationer. Vilket som helst steg i minnesprocessen kan misslyckas och leda till tillfällig minnesluckor. Å andra sidan kan de olika etapperna i att minnas också stödjas medvetet.

Uppdaterad 12.3.2021