Gå till sidans innehåll

Läkemedel, minnet och koncentrationsförmåga

De vanligaste biverkningarna av läkemedel som är relaterade till informationsbearbetning är trötthet, minnesstörningar och koncentrationssvårigheter.

Särskilt lugnande läkemedel, smärtstillande läkemedel (särskilt opioider), psykosläkemedel och vissa antidepressiva och epilepsiläkemedel har visat sig påverka informationsbearbetningen.

Minnesstörningar i samband med läkemedelsbehandling är vanligtvis inte svåra. Om minnesproblemen stör funktionsförmågan i vardagen lönar det sig att berätta om dem för den behandlande läkaren. Vid behov kan minnesproblemen utredas med undersökningar.

Läkemedel som påverkar det centrala nervsystemet

Läkemedel som huvudsakligen påverkar det centrala nervsystemet (HCI-läkemedel eller "triangelmediciner") förlamar det centrala nervsystemet och orsakar bland annat sömnighet och försämring av koordination och omdöme. Perceptions- och reaktionsförmågan kan vara nedsatt. Det är inte tryggt att köra bil eller använda maskiner när man är påverkad av ett sådant läkemedel. Det lönar sig också att undvika att utföra aktiviteter som kräver precision tills läkemedlet har slutat verka.

Den åldrande hjärnan och läkemedel

Hjärnan hos en äldre person reagerar annorlunda på läkemedel än hjärnan hos en person i arbetsför ålder. Personer med demenssjukdomar är särskilt känsliga för biverkningar.

Hos äldre patienter bör en behandling med flera läkemedel planeras noggrant. Antikolinerga läkemedel, som bland annat används för att behandla urinkontinensproblem, kroniskt obstruktiv lungsjukdom och Parkinsons sjukdom, kan orsaka allvarliga bisymtom. Typiska symtom är rastlöshet och agitation å ena sidan och sömnighet å den andra. Minnes- och tankeproblem, koncentrationssvårigheter, förvirring, hallucinationer och rörelseproblem kan också förekomma.

Uppdaterad 12.3.2021