Gå till sidans innehåll

Hur talar jag med en person som drabbats av afasi?

Interaktionshjälpmedel kan underlätta samtal med en person med afasi.

Bakom språkstörningen finns fortfarande samma person som vill fortsätta att interagera med andra människor. Samtalen kanske inte fortskrider på samma sätt som förut, men du kan använda dessa verktyg för att stödja din interaktion med personen som har afasi.

Du kan använda länken nedan för att skriva ut anvisningarna och dela dem med andra personer som talar med personen med afasi: närstående, vårdpersonalen eller bekanta.

Försök att få personens uppmärksamhet innan du inleder samtalet. Beakta även de eventuella svårigheterna att uppfatta vad som händer i ena halvan av kroppen, dvs. neglekt.

Att se ansiktsuttryck och munrörelser kan underlätta förståelsen av tal.

Om ni träffar en person med afasi i grupp kan det hjälpa personen att förstå vad som sägs om man talar med personen en i taget. Det kan vara särskilt svårt för personen om flera människor i snabb takt turas om att ha ordet, så håll ett lugnt samtalstempo.

Det kan innebära att du stänger av TV:n eller radion eller väljer ett litet, tyst rum att prata i.

Det finns inget utrymme för brådska när man talar med en person med afasi. Tala lite långsammare och ge tid för svaren.

Betona de nyckelorden. Upprepa det du säger om det behövs.

Ställ frågor som kan besvaras kortfattat och enkelt. Till exempel kan ja/nej-svar vara mycket enklare för en person med afasi än öppna frågor.

Du kan till exempel fundera på hur mycket svårare det är att svara på frågan ”Vad har du haft för dig?” än till exempel ”Har du varit ute i dag?”.

Även om det är viktigt att förenkla diskussionens struktur när det är nödvändigt, är det viktigt att se till att diskussionen inte blir barnslig. Afasi påverkar i sig inte personens intelligens eller karaktär eller förändrar hens intressen.

Vid afasi kan ord och meningar förvrängas, förväxlas eller glömmas bort. Mängden tal kan också minska. Var stödjande och fortsätt samtalet normalt, även om personen med afasi gör misstag i sitt tal. Det viktiga är att du förstod vad personen försökte säga.

Det är väldigt individuellt vilka hjälpmedel som hjälper vem. Fråga personen med afasi, hens anhöriga eller till exempel talterapeutenvilken typ av hjälpmedel som skulle kunna hjälpa personen i fråga. Exempel på dessa:

  • Använd gester och pekningar i samtal

  • Ta skrivande till hjälp. När ni till exempel diskuterar en gemensam bekant kan du skriva personens namn på ett papper. Detta kan hjälpa personen med afasi att hänga med i samtalsämnena.

  • Använda ritande för att uttrycka saker

  • Uppmuntra också personen med afasi att använda alternativa kommunikationsmedel, t.ex. papper och penna, om det behövs. Om personen har foton eller ett fotoalbum, uppmuntra hen att använda dem också.

Uppdaterad 5.11.2018