Gå till sidans innehåll

Vad är minnet?

Minne är förmågan att lagra och vid behov återkalla vad man har upplevt och lärt sig. Minnet behövs i alla situationer i det dagliga livet.

De kunskaper och färdigheter man lärt sig under livet och uppfattningen om oss själva bygger på våra minnen. Minnet är också ett sätt att förflytta sig i tiden – man minns saker här och nu, det som hänt tidigare och förbereder sig för framtiden.

I vardagslivet uppfattas minnet ofta som antingen bra eller dåligt. Minnet är dock inte bara en helhet, utan består av flera olika funktioner som var och en har sin egen uppgift. Minnen fungerar inte heller enligt principen "allt eller inget". När en del av minnet fungerar mindre bra kan andra delar av minnet fungera helt normalt.

Alla minnesfunktioner äger rum i hjärnan i dess olika strukturer och neurala nätverk. De grundläggande minnesfunktionerna är likartade hos alla människor, men vår förmåga att minnas varierar. Att minnas är också en färdighet som kan utvecklas.

Uppdaterad 12.3.2021