Gå till sidans innehåll

Afasi som en följd av cirkulationsstörning i hjärnan

Den vanligaste orsaken till afasi är en cirkulationsstörning i hjärnan, dvs. en hjärninfarkt eller hjärnblödning.

En hjärnskada som orsakar afasi sitter vanligtvis på vänstra sidan av hjärnan i tinningloben. Också en skada i den högra hjärnhalvan kan orsaka språksvårigheter. Afasisymtomen i samband med en cirkulationsstörning i hjärnan delas i stort sett in i två kategorier: flytande och icke-flytande afasi.

Flytande afasi

Vid flytande afasi kan talet vara flytande men osammanhängande och det förekommer ofta fel ordval. I sin svåraste form kan talet nästan helt bestå av ord som inte går att känna igen, dvs. jargong. I sådana fall kan talet ytligt sett likna personens eget språk, men när man lyssnar närmare kan man märka att orden är omöjliga att känna igen. Patienten kan ha bristfällig medvetenhet om sina talsvårigheter och bli irriterad när personer i omgivningen ber att hen ska upprepa sig. Vid flytande afasi är patientens förmåga att förstå andras tal vanligtvis också nedsatt. Den vanligaste formen av flytande afasi kallas Wernickes afasi.

Icke-flytande afasi

Vid icke-flytande afasi har den drabbade svårt att producera tal. Talproduktionen är långsam, med tvekan och pauser. Personen kan producera ord som liknar det ord de försöker säga. Meningarna stakar upp sig eller avbryts i mitten när den drabbade söker efter rätt ord. Talet kan vara grammatiskt förvrängt. Att ersätta tal med skrift är svårt. Den vanligaste formen av icke-flytande afasi är Brocas afasi.

Uppdaterad 9.5.2019