Gå till sidans innehåll

De viktigaste hjärnfunktionerna med tanke på körförmågan

Att köra ett fordon kräver förmåga att göra observationer och bearbeta dem flexibelt i trafiksituationer som ständigt förändras.

Hjärnfunktioner som är viktiga för att kunna köra ett fordon är t.ex.:

  • Upprätthållande av ett fokuserat vakenhetstillstånd

  • Aktiv observering av omgivningen genom syn- och hörselsinnet till vänster och höger, fram och bak

  • Tillräcklig reaktionshastighet

  • Beslutsfattande i flera frågor samtidigt och flexibla ändringar av beslut

  • Utvärdering av den egna verksamheten och exekutiva funktioner baserade på denna

  • Tillräcklig minnesfunktion

  • Frivillig kontroll av rörelser

  • Kontroll av känslomässiga reaktioner och plötsliga funktionsimpulser

Synfältsbortfall och brist på uppmärksamhet i ena halvan av kroppen, dvs. neglekt är vanligtvis klara hinder för körning. Betydande nedsättningar i bearbetningen av visuell information och slutledningsförmågan samt svårigheter att uppfatta rumsliga relationer och riktningar är också problematiska för körförmågan.

Långsammare tänkande och knagglig informationsbearbetning kan försämra förmågan att reagera på snabbt föränderliga situationer i trafiken. Föraren måste också kunna kontrollera plötsliga funktionsimpulser i trafiken, såsom aggressiva reaktioner på grund av frustration.

Att avstå från körkort

Förmågan att köra bil kan vara en förutsättning för att kunna arbeta och ofta för att klara av vardagen, och en försämrad körförmåga leder till betydande förändringar i livet. Ibland är förändringarna tillfälliga eftersom symtomen korrigeras i och med återhämtningen och rehabiliteringen, men i vissa fall kan en sjukdom eller skada i hjärnan orsaka ett permanent hinder för körning.

Progressiva demenssjukdomar, såsom Alzheimers, leder alltid till förlust av körkortet allteftersom symtomen på sjukdomen ökar.

Uppdaterad 12.3.2021