Siirry sivun sisältöön

Ajokyvylle tärkeät aivotoiminnot

Ajoneuvon kuljettaminen vaatii kykyä tehdä havaintoja ja prosessoida niitä joustavasti jatkuvasti muuttuvissa liikennetilanteissa.

Ajoneuvon kuljettamisen kannalta tärkeitä aivotoimintoja ovat:

  • Keskittyneen vireystilan ylläpitäminen

  • Ympäristön aktiivinen havainnointi näkö- ja kuuloaistin kautta vasemmalle ja oikealle, eteen ja taakse

  • Riittävä reagointinopeus

  • Monia asioita samanaikaisesti huomioiva päätöksenteko ja joustava päätösten muuttaminen

  • Oman toiminnan arviointi ja siihen pohjautuva toiminnanohjaus

  • Riittävä muistin toiminta

  • Liikkeiden tahdonalainen hallinta

  • Tunnepitoisten reaktioiden ja äkillisten toimintayllykkeiden hillitseminen

Näkökenttäpuutos ja toispuoleinen huomiotta jäämisen häiriö eli neglect ovat yleensä selviä esteitä ajamiselle. Myös merkittävät näkötiedon käsittelyn ja päättelyn häiriöt sekä tilasuhteiden ja suuntien hahmottamisen vaikeudet ovat ajokyvyn kannalta ongelmallisia.

Ajattelun voimakas hidastuminen ja tiedonkäsittelyn juuttuvuus voivat heikentää reagointivalmiutta nopeasti vaihtuvissa liikennetilanteissa. Ajoneuvon kuljettajan on myös kyettävä hillitsemään liikenteessä syntyviä äkillisiä toimintayllykkeitä, kuten turhautumisen synnyttämää aggressiivista reagointia.

Ajokortista luopuminen

Mahdollisuus ajaa autoa voi olla työnteon ja usein myös arjesta selviytymisen edellytys, jolloin heikentynyt ajokyky johtaa merkittäviin elämänmuutoksiin. Toisinaan muutokset ovat tilapäisiä oireiden korjaantuessa toipumisajan ja kuntoutumisen myötä, mutta joissain tapauksissa aivosairaus- tai vamma voi aiheuttaa pysyvän esteen ajamiselle.

Etenevät muistisairaudet kuten Alzheimerin tauti johtavat sairauden oireiden lisääntyessä aina ajokortista luopumiseen.

Päivitetty 12.3.2021