Gå till sidans innehåll

Afasi och att skriva

Skrivsvårigheter kopplade till afasi kan begränsa förmågan att sköta ens egna ärenden.

Skrivsvårigheter kan yttra sig som svårigheter att producera bokstäver eller siffror, skriva enstaka ord, förvränga stavningen av ord eller producera oigenkännliga icke-ord.

Precis som läsning är skrivande en viktig färdighet i dagens samhälle. När skrivförmågan störs kan personens förmåga att sköta sina egna ärenden eller uttrycka sig skriftligen försämras. Skrivsvårigheter begränsar personens förmåga att använda internet, skriva e-post eller textmeddelanden, använda en kalender och använda skrivet språk som stöd för att uttrycka sig själv när talproduktionen blir svårare.

Uppdaterad 23.8.2020