Gå till sidans innehåll

Frågor om afasi

​​​​Afasi är inte nödvändigtvis bekant för den insjuknades närstående och väcker många frågor. Nedan följer några vanliga frågor från anhöriga om afasi och svar på dessa frågor från en talterapeut.​​

Kan afasi botas?

Möjligheten till att botas – eller snarare återhämtas – från afasi är svårt att bedöma exakt direkt efter insjuknandet. Återhämtningen från afasi påverkas mest av hur allvarliga språksymtomen är och av hur stor skadan i hjärnan är och var den är belägen. Vanligtvis anser man att den mest betydelsefulla återhämtningen sker under månaderna efter insjuknandet. Återhämtning sker dock fortfarande månader eller till och med år senare.

Det viktigaste är att stödja personen med afasi så mycket som möjligt i rehabiliteringen. Det är viktigt att stödja den rehabiliterade personens deltagande och möjligheter till social interaktion. De anhörigas närvaro och stöd är mycket viktigt i rehabiliteringsprocessen.

Intensiv talterapi syftar också till att förbättra den språkliga funktionsförmågan.

Hur kan jag som anhörig hjälpa till?

För anvisningar om hur man för en konversation, se artikeln ”Hur talar jag med en person som drabbats av afasi?” . Du kan ta del av artikeln via följande länk:

Närvaro och stöd från anhöriga och andra närstående är den största hjälpen i rehabiliteringen. Se personen bakom afasisymtomen och fundera över vilken typ av närvaro och interaktion personen skulle vilja ha. Det kan handla om att titta på och prata om gamla foton tillsammans, lyssna på musik tillsammans, spela sällskapsspel, ta promenader eller utföra andra aktiviteter.

På grund av den stora variationen i hur afasisymtom tar sig uttryck och svårighetsgraden, kan mer specifika övningsinstruktioner erhållas från klientens talterapeut. Boka ett gemensamt möte med talterapeuten för att diskutera vilken typ av aktivitet som är bäst för rehabiliteringssituationen.

Uppdaterad 23.8.2020