Gå till sidans innehåll

Neuropsykologiska symtom

Hjärnskador och funktionsstörningar i neurala nätverk orsakar neuropsykologiska symtom. Det vanligaste symtomet är minnessvårigheter.

Människans hjärna är ett komplext organ som gör det möjligt för människan att tänka, uppleva känslor och fungera. Miljarder nervceller i hjärnan bildar kopplingar mellan celler och bredare neurala nätverk. Informationen färdas kemiskt genom de neurala nätverken med hjälp av signalsubstanser och elektriskt med hjälp av nervimpulser. Vår funktionsförmåga är beroende av att dessa kopplingar och neurala nätverk fungerar ostört. Vår hjärna är aktiv även när vi sover.

Hjärnan tar emot och bearbetar information från de olika sinnena. Tolkningen av observationer, tänkandet och att minnas sker i hjärnan. Informationsbearbetningen kallas för kognitiva funktioner. Känsloupplevelser (emotioner) som glädje och sorg, liksom även smärtförnimmelser, uppkommer i hjärnan. Hjärnan reglerar också olika rörelse- och talfunktioner.

Störningar i hjärnverksamheten som är förknippade med människans informationsbearbetning kallas neuropsykologiska symtom. Termen kognitiva symtom används också för att beskriva svårigheter att bearbeta information. Vanliga symtom är varierande grader av minnessvårigheter, uppmärksamhets- och koncentrationsstörningar. Initiativförmågan kan försämras och det kan bli svårt att planera sina egna aktiviteter och att framskrida på ett smidigt sätt. Man kan ha problem med att uppfatta vad man ser eller hör. Störningar i talfunktionen och i språkliga funktioner kallas afasi-symtom. Förändringar i kontroll, uttryck och upplevelsen av känslor samt i beteendet kan vara neuropsykologiska symtom till följd av en hjärnsjukdom eller skallskada. Nedsatt omdömesförmåga och svårigheter att själv märka symtom kan också vara neuropsykologiska symtom.

Med funktionsförmåga avses en persons fysiska, psykiska, kognitiva och sociala förutsättningar att klara av de aktiviteter i det dagliga livet som är meningsfulla och nödvändiga för hen. Funktionsförmågan omfattar förmågan att arbeta, studera, klara sig självständigt i vardagen och att köra bil på ett säkert sätt.

Uppdaterad 12.3.2021