Gå till sidans innehåll

Information om exekutiva funktioner

Exekutiva funktioner är den process där en persons perceptuella, minnesmässiga och rörelsemässiga funktioner kombineras till en målinriktad handling. Våra hjärnor styr våra exekutiva funktioner.

De exekutiva funktionerna består av ett antal olika delfunktioner, såsom initiativförmåga, planering och konsekvent framskridande, flexibilitet att ändra en aktivitet eller ett handlingssätt beroende på situationen, upptäckt och korrigering av fel, arbetsminne samt kontroll av känslomässiga reaktioner och beteende.

De exekutiva funktionerna omfattar också att känna till sina egna förmågor och använda dem på ett sätt som är ändamålsenligt för situationen.

De exekutiva funktionerna möjliggör ändamålsenliga, självständiga och socialt accepterade funktioner. Utvecklingen av de exekutiva funktionerna börjar i barndomen och fortsätter ända till vuxen ålder.

Effektiva exekutiva funktioner kräver att många olika delar av hjärnan arbetar tillsammans på ett smidigt sätt. De exekutiva funktionerna störs därför lätt vid olika hjärnskador och funktionsstörningar.

Uppdaterad 12.3.2021