Gå till sidans innehåll

Former av progressiv afasi

Afasi-symtom kan också uppstå som en del av degenerativa sjukdomar i hjärnan. Dessa relativt sällsynta sjukdomar orsakar vanligtvis hjärnförändringar i hjärnans främre och temporala lober.

Vid progressiv afasi utvecklas de språkliga symtomen långsamt. Dessa så kallade primärprogressiva afasiformer förknippas bland annat med frontallobsdegeneration, det vill säga FTD.

Progressiv icke-flytande afasi

Huvudsymtomet vid denna typ av afasi är svårigheter att hitta ord och grammatiska svårigheter vid talproduktion. Talet är vanligtvis stakande, ansträngt och orden kan vara förvrängda. De meningar som personen producerar kan vara korta och grammatiskt enkla. Symtomen omfattar ofta svårigheter att förstå komplicerat språk.

Semantisk afasi

Vid progressiv semantisk afasi blir ords betydelse oklar. Det är svårt för den drabbade att namnge föremål som visas för hen eller att förstå innebörden av enskilda ord som sägs till hen. I synnerhet kan det vara svårt att förstå eller komma ihåg mindre vanliga ord. Bortsett från dessa fel låter talet normalt. Läs- och skrivsvårigheter kan förekomma.

Semantiska svårigheter leder lätt till missförstånd, eftersom det blir svårare att förstå och producera språket när det handlar om kärnord. Personen kan till exempel sträcka dig margarinpaketet vid bordet när du bett hen om saltströaren.

Logopenisk afasi

Vid logopenisk afasi har personen svårt att komma ihåg namnen på saker. Det är vanligtvis svårare att upprepa tal. Vanligtvis är talet långsamt och innehåller avbrott på grund av att personen letar efter orden, men grammatiken i meningarna är normal.

Uppdaterad 23.8.2020