Gå till sidans innehåll

Innehållet i neuropsykologisk rehabilitering

Den neuropsykologiska rehabiliteringens åtgärder planeras stegvis mot ett tillsammans överenskommet rehabiliteringsmål. Rehabiliteringen är ett samarbete mellan patienten och neuropsykologen.

Metoder för neuropsykologisk rehabilitering kan omfatta diskussioner som går in på neuropsykologiska symtom, funktionsförmågan och utmaningar i samband med den, samt diskussioner om livsförändringen, kognitiv träning, inlärning av nya funktionsstrategier och ersättande sätt att fungera, träning i känsloreglering, symtombedömningar och andra självbedömningar samt att se över sina egna styrkor. En viktig del av rehabiliteringen är informationen, vägledningen och feedbacken av en specialist.

Rehabiliteringen är inte effektiv om personen som rehabiliteras inte själv är motiverad.

Neuropsykologisk rehabilitering kan omfatta:

  • Att öka kunskapen och förståelsen (dvs. psykoedukation) om sjukdomen eller funktionsnedsättningen, de symtom som är förknippade med den samt symtomens betydelse och sätt att hantera dem i vardagen.

  • Kognitiv rehabilitering, dvs. träning i informationsbearbetning, olika handlingsstrategier och sätt att kompensera för störningar. Kognitiv träning sker alltid under ledning av en specialist. Nya tekniska lösningar, såsom träning i virtuella verkligheter, kommer sannolikt att öka effekten av den neuropsykologiska rehabiliteringen i framtiden.

  • Psykiskt och psykosocialt stöd, som kan omfatta terapeutiskt arbete och handledning för närstående. Vid behov samarbetar man med andra närstående nätverk såsom skolor, studieplatser eller arbetsplatser.

Neuropsykologisk rehabilitering kan ske individuellt eller i grupp. Längden kan variera från handledning under en kortare period som omfattar några besök till längre rehabiliteringsperioder. Rehabiliteringen kan vara en del av ett multidisciplinärt rehabiliteringsprogram eller den enda form av rehabilitering som rehabiliteringsdeltagaren behöver. Rehabilitering kan också ske på distans eller via webben.

Uppdaterad 18.5.2021