Gå till sidans innehåll

Hjälp vid störning i den visuella perceptionen

De svårigheter som orsakas av perceptionsstörningar kan kringgås genom att anpassa miljön, använda hjälpmedel och andra sinnen.

Om svårigheterna med perception som du upplever orsakar betydande problem i vardagen, i skolan eller på jobbet lönar det sig att gå till botten med dem. Ofta förekommer utvecklingsrelaterade perceptuella svårigheter tillsammans med andra inlärningssvårigheter. Plötsligt uppträdande och allvarliga störningar i synfunktionen är däremot oftast främmande för dem som inte har upplevt dem. De kan också förvirra de närstående och göra sociala situationer svårare. Det är bra att åtminstone berätta för dina närmaste om dina svårigheter och hur du önskar att man ska förhålla sig till dem.

En neuropsykologisk undersökning kan bedöma kvaliteten och svårighetsgraden av perceptionsstörningarna och planera nödvändigt stöd, vägledning eller rehabilitering. Rehabilitering kan också ske under ledning av en ergoterapeut.

Efter en plötslig hjärnsjukdom eller hjärnskada kan man försöka förbättra problem med den visuella perceptionen genom övning. Färdigheter kan aktiveras genom pussel, handarbete, bollspel eller spelappar. Man bör inte undvika att träffa andra människor, eftersom sociala relationer stöder rehabiliteringen och humöret.

Aktiviteter som är beroende av synen kan stödjas genom att miljön görs så gynnsam som möjligt för den förändrade perceptionsförmågan. Det lönar sig att fästa uppmärksamhet vid att belysningen är tillräcklig och vid att minimera distraktioner genom att eliminera kraftiga och varierande visuella stimuli. Rymliga, jämna och tillgängliga utrymmen gör det lättare att förflytta sig.

Eftersom tydliga kontraster kan göra perceptionen lättare är det bra att välja klara färger och tydliga ytor i hemmet. Det lönar sig att hälla mjölk i ett mörkt glas och kaffe i en ljus kopp. En tydlig och stor font kan göra det lättare att läsa. Datorer och smarta enheter har ofta möjlighet att zooma in och justera färgschemat för att stödja din perception.

När det är svårt att lära sig och minnas visuell information lönar det sig att gynna informationskällor där informationen tas emot genom hörsel. Du kan lyssna på nyheterna i stället för att läsa tidningen och ersätta textmeddelanden med inspelade röstmeddelanden. Det finns också numera ett stort utbud av ljudböcker och programvara som omvandlar textinnehåll på webbplatser till tal.

Ett förstoringsglas kan vara användbart för att bläddra i tidningar eller böcker.

Om det har blivit svårt att uppfatta rutter eller hitta platser kan du använda en navigator eller olika mobilappar för att hjälpa dig att hitta rätt. Du kan också göra det lättare att för dig ta dig runt genom att bekanta dig med de nya omgivningarna i förväg och lära dig detaljer som hjälper dig att känna igen rutter.

Det kan vara lättare att komma ihåg höger och vänster om du har ett smycke, en klocka eller en gummisnodd på en av händerna som hjälper dig att kontrollera riktningen.

Om vardagen tidigare har innehållit mycket visuell planering, montering eller utformning, kan du behöva anpassa dina arbetsuppgifter eller hitta nya tidsfördriv. Handarbete eller hantverk kan ersättas av en ny trevlig motionsaktivitet eller varför inte en kurs i ett främmande språk. Att lyssna på ljudböcker är nuförtiden lätt med hjälp av mobilappar.

Uppdaterad 12.3.2021