Gå till sidans innehåll

Att lära sig och att glömma

För att upprätthålla minnessystemets funktionalitet och effektivitet är det inte ändamålsenligt att komma ihåg allt som man har lärt sig, sett och upplevt.

Man kan misslyckas med att minnas och saker kan glömmas bort när

  • lagringen av informationen störs

  • minnesledtrådarna är ofullständiga och informationen inte kan hittas, eller

  • informationen försvinner från långtidsminnet.

Glömmandet kan ske redan i arbetsminnet, när information inte förs vidare på grund av bristande uppmärksamhet, brist på motivation eller andra inre (t.ex. trötthet) eller yttre störningar (t.ex. buller).

Experimentella minnesutredningar visar att glömmandet av ny information i inlärningssituationer även i friska hjärnor till en början sker snabbt för att sedan jämnas ut med tiden. Ibland är glömmandet resultatet av att olika minnesinnehåll stör minnet och orsakar att saker man ska komma ihåg blandas ihop. Detta kan ske både i arbetsminnet och i långtidsminnet.

Hjärnskador kan ibland, i sällsynta fall, leda till en allvarlig minnesstörning, där nya saker inte alls fastnar på minnet och glöms bort snabbt, till och med på några minuter.

Vid progressiva demenssjukdomar som börjar senare i livet är svårigheter att lära sig nya färdigheter och glömska centrala symtom som gradvis blir ett allt större hinder i det dagliga livet.

Uppdaterad 12.3.2021