Gå till sidans innehåll

Hur märks det att hjärnan är belastad?

Vid normal trötthet kan vi vanligtvis klara av de normala kvällsaktiviteterna innan vi går och lägger oss, men vid trötthet kopplad till en hjärnskada kan behovet av vila komma plötsligt och utan förvarning.

Belastning av hjärnan hos neurologiska patienter yttrar sig vanligtvis i ett ökat sömnbehov, svårigheter att orka och koncentrera sig. Tröttheten kan uppkomma plötsligt. Trötthet efter en hjärnskada skiljer sig också från normal trötthet genom att den inte alltid är proportionell mot ansträngningsnivån, utan kan komma även efter en kort period av tänkande eller fysisk ansträngning: till exempel mitt i ett intressant samtal eller efter ett besök i affären.

Motivationen för rehabilitering kan variera på grund av tröttheten. Återhämtning kräver att man lär sig nya sätt att göra saker , t.ex. att öva på att röra sig med rullstol eller lära sig att använda minnesstöd. Att lära sig nya funktionssätt kräver planering, tålmodig övning och upprepning, vilket är resurskrävande.

Tröttheten är inte nödvändigtvis ett dagligt problem. Ena dagen kan man känna sig energisk och nästa dag helt utmattad och kraftlös. Vanligtvis återvänder dock orken gradvis när man återhämtar sig.

Trötthet leder till ett ökat behov av vila. Uthålligheten kan svikta mitt under en arbetsdag eller annan långvarig aktivitet och fler pauser än vanligt behövs. Eller så har man orkat jobbat hela dagen, men när man kommer hem orkar man inte annat än att gå och lägga sig. Man får ofta ett behov av längre nattsömn och också på dagen kan det behövas vilopauser.

Tröttheten kan vara förknippad med att man snabbt blir belastad vid uppgifter som kräver koncentration och att man tål distraktioner sämre.. Till exempel kan buller i omgivningen eller ljud från människor orsaka nervositet och trötthet. Stigande kroppstemperatur eller värmebölja kan också göra en trött.

Trötthet orsakar lätt koncentrationssvårigheter, vilket gör att benägenheten att göral fel blir större och det går långsammare att fortskrida. När man är trött orkar man inte heller koncentrera sig på att komma ihåg eller lära sig nya saker.

Tröttheten kan åtföljas av ökad känslighet och irritabilitet – stubinen blir kort och man snäser åt sina nära och kära. När man är trött kan man också känna sig nedstämd.

Uppdaterad 12.3.2021