Gå till sidans innehåll

Hjälpmedel för kommunikation

Personer med afasi behöver ibland ett hjälpmedel för kommunikation för att stödja eller ersätta tal. Hjälpmedlet väljs alltid utifrån en individuell bedömning, med hänsyn till personens egna önskemål, förmågor och symtombild.

I sin enklaste form kan talat språk stödjas av ja/nej-bildkort, som gör det möjligt för personen att snabbt uttrycka svar på enkla frågor. Mer omfattande och komplexa interaktioner möjliggörs av sofistikerade kommunikationsprogram som installeras på en smart enhet. Läs mer i följande länk:

Uppdaterad 5.11.2018