Gå till sidans innehåll

Att stödja en persons medvetenhet om sina symtom

Medvetenheten om symtomen utvecklas ofta av sig själv när återhämtningen fortskrider, men den kan stödjas av närstående och vårdpersonal.

Hjärnrelaterade symtom är ofta främmande för människor och det är inte alltid lätt att känna igen, uppfatta och förstå dem. Den insjuknade eller skadade personen bör få information om vad som har hänt och dess inverkan på hens funktionsförmåga – vid behov upprepade gånger. Särskilt i början är det viktigt med synpunkter och hjälp från närstående. Närstående kan också ge trygghet under återhämtningen och motivera till rehabilitering.

Det är viktigt att få respons på sina handlingar

Det är bra att ta upp problem som uppstår i handlingar i en lugn och stödjande ton. Att förbättra medvetenheten om symtomen är ibland en lång process, och att påpeka svårigheter kanske inte omedelbart får den insjuknade att förstå sin situation. Det hjälper inte att argumentera utan det kan i stället bara leda till frustration och konflikter i relationer. Situationen kan vara påfrestande för de anhöriga och kräver tålamod.

Andra problem med hjärnans bearbetning av information kan också uppstå i samband med bristande medvetenhet om symtom, vilket bör beaktas. Det kan till exempel hända att personen på grund av minnessvårigheter inte kan minnas upplevelser av förändringar i funktionsförmågan.

Det är bra att följa med den insjuknades sinnesstämning. En person med bristande medvetenhet om symtom kan vara på ett ovanligt gott humör, men när förståelsen ökar kan humöret bli nedstämt Att sköta om sinnesstämningen är viktigt för rehabiliteringen.

Var kan man få hjälp?

  • Man kan söka efter information på egen hand, till exempel här på Hjärnhuset.

  • Neuropsykologisk rehabilitering kan vara till hjälp i medvetenheten om symtomen – ibland blir det huvudsakliga målet med rehabiliteringen att förbättra symtommedvetenheten.

  • Både personen själv och dennes närstående kan dra nytta av kamratstöd och anpassningscoahning som organiseras av patientföreningar eller Fpa. Genom att prata med människor i samma situation kan man få nya insikter om den egna situationen och symtomen.

Uppdaterad 12.3.2021