Gå till sidans innehåll

Problemlösning och störningar i hjärnverksamheten

Svårigheter med slutledning och problemlösning kan orsakas av en rad olika neuropsykologiska störningar.

Svårigheter med slutledning och problemlösning är vanligt vid störningar i de exekutiva funktionerna. Det kan vara svårt att rikta, planera och fasa in sina egna aktiviteter. Att arbeta i en slutledningssituation kan vara segt, och personen upprepar samma mönster eller misstag igen och kan inte komma på nya lösningar. Det kan också vara svårt att bedöma sin egen prestation.

Uppmärksamhetssvårigheter omfattar svårigheter att koncentrera sig, behålla uppmärksamheten eller bearbeta flera saker parallellt, vilket kan leda till långsammare prestationer i slutledningssituationer och ett ökat antal fel.

Minnesstörningar kan också lätt påverka slutledningsförmågan. Problemlösning kräver både att man plockar fram vad man har lärt sig och att man lär sig och inser nya saker. En störning i korttidsarbetsminnet gör det svårare att bearbeta information effektivt och hålla saker i tankarna ”här och nu”. Man kommer inte vidare i sin slutledning när man måste starta om tankekedjan gång på gång.

Många specifika neuropsykologiska störningar kan göra försvåra slutledningen och problemlösningen:

  • Språkliga störningar försämrar förståelsen av ordens betydelse och användningen av begrepp. Jämförelser, generaliseringar och abstrakta resonemang blir svårare. Exempelvis kräver matematiska resonemang inte bara allmän problemlösningsförmåga utan även förmågan att bearbeta saker enbart utifrån begrepp.

  • Störningar i den visuella perceptionen försvårar arbete som kräver slutledning baserat på visuell perception och visuospatial förmåga. Det innebär att saker som att bygga och reparera inte går lika smidigt som tidigare.

Om du inte längre klarar av att hantera de problem som du tidigare hade lätt för, bör du kontakta en specialist, t.ex. en läkare, neuropsykolog eller ergoterapeut.

Uppdaterad 12.3.2021