Gå till sidans innehåll

Förändringar i beteendet

En hjärnskada kan förändra hur en person beter sig och agerar i olika situationer.

Personen med sjukdomen eller skadan kan ibland ha svårt att själv märka och förstå förändringarna i reglering av känslor och beteende. Närstående upptäcker ofta lättare förändringar i självregleringen och de känslomässiga reaktionerna. Förändringarna kan kännas påfrestande, göra relationer svårare och göra det besvärligare att klara av kraven i vardagen och i arbetslivet.

Den vanligaste förändringen är irritabilitet, som kan vara förknippad även med lindrigare hjärnskador.

Ökad irritabilitet är den vanligaste beteendeförändringen. Personen upplever en lägre tolerans och blir lättare arg. Ilska kan utlösas av något helt vanligt och något som tidigare skulle ha känts obetydligt, såsom en orolig situation, en plötslig ändring av planer, att något litet glömts bort eller en kritisk kommentar. Irritabilitet kan utlösas särskilt när störningar i informationsbearbetningen gör det svårt att sköta vardagslivet eller arbetet som förut brukade gå smidigt.

Man kan agera på ett otåligt sätt och ha svårt att slutföra det man påbörjat.

Beteendekontrollen kan försämras när förmågan till självreglering förändras på grund av en hjärnskada. Beteendet kan bli impulsivt och personen agerar på sina egna begär utan att tänka på eller ta hänsyn till konsekvenserna. Hen kanske uttrycker sina tankar rakt ut, även om hen tidigare brukade vara mer diskret. Ibland kan oförmågan att kontrollera känslor av ilska leda till raseriutbrott.

Förändringen kan också gå i motsatt riktning. Personen kan bli lugnare än tidigare och till och med reagera på saker på ett likgiltigt sätt.

Det kan vara svårt för person med sjukdomen eller skadan att uppfatta sina symtom eller förändringarna i funktionsförmågan. När svårigheten med att uppfatta symtomen beror på en hjärnskada talar man om bristande medvetenhet om symtom. Förnekande av sjukdomen eller symtomen kan också vara en psykisk försvarsmekanism, där personen skyddar sig mot det ångest som händelsen orsakar genom att förneka sjukdomen eller skadan.

Hjärnskador kan förändra en persons sexuella beteende av olika anledningar. Skadorna kan leda till hypersexualitet eller asexualitet, hämningslöshet och erektil dysfunktion. Den sexuella lusten kan antingen öka eller minska. Personen kan också misstolka andra människors sexuella beteende.

Uppdaterad 12.3.2021