Gå till sidans innehåll

Information om läs-, skriv- och räkneförmåga

Att läsa, skriva och räkna är färdigheter som lärs ut i förskolan och grundskolan. Ibland försvagas förvärvade färdigheter i samband med en plötslig hjärnskada eller hjärnsjukdom.

Detta avsnitt av Hjärnhuset handlar om läs-, skriv- och räkneförmåga som har försvagats på grund av en sjukdom eller en skada. Information om utvecklingsproblem, dvs. problem med läsning, skrivning och räkning som börjar i barndomen, hittar du på annat håll i Hälsobyn.

Läs-, skriv- och räkneförmåga behövs ständigt i vardagen, till exempel när man tar till sig ny information, kommunicerar och använder olika tjänster. I synnerhet kräver studier och arbetsliv ofta ett brett spektrum av skriftliga och matematiska färdigheter.

Läsning och skrivning är relaterade till behärskningen av det talade språket. Det är vanligt att läs- och skrivsvårigheter hos vuxna uppträder i samband med en mer omfattande språkstörning, dvs. afasi.

Matematiska färdigheter kan vara nedsatta hos vuxna både i samband med språkstörningar och skilt från dem.

Uppdaterad 12.3.2021