Gå till sidans innehåll

Afasi och att producera tal

Svårigheten att producera tal som orsakas av afasi begränsar personens förmåga att uttrycka sig muntligt på det sätt hen vill.

Talproduktionsförmåga avser en persons förmåga att producera meningsfullt språkligt innehåll genom att tala. Talproduktionsförmågan bedöms inom talterapeutiska undersökningar genom att till exempel testa personens förmåga att producera en bekant uppsättning siffror eller ord, namnge föremål eller bilder, lista ord som tillhör en grupp, beskriva saker, svara på frågor eller berätta om sig själv eller händelser i en bild.

Förmågan att producera tal är viktig för att kunna delta i interaktion. När det förekommer störningar i talproduktionen är de typiska symtomen följande:

  • Svårigheter att hitta ord – det kan kännas som att man har orden ”på tungan”

  • Man glömmer namnen på personer man känner

  • Stakande tal – uttrycket kan staka upp sig upprepade gånger när ord man letar efter har försvunnit

  • Korta taluttryck – personen kanske bara talar med enstaka ord

  • Utbytbarhet av ord – till exempel kan personen säga ”morot” när hen menar potatis

  • Grammatisk förvrängning i talet

  • Produktion av förvrängda ord eller icke-ord

  • Man kan utan problem producera svordomar trots andra svårigheter med talproduktionen. Detta kan också förekomma hos personer som tidigare inte har svurit så mycket.

Flerspråkiga personer kan uppleva att symtomen är mer uttalade på något av språken de talar.

Svårigheter med att producera tal är typiskt vid de flesta former av afasi. Svårigheter att hitta ord och stakande tal är typiska symtom vid icke-flytande afasi.

Uppdaterad 23.8.2020