Gå till sidans innehåll

Information om regleringen av känslor och beteende

Känslomässiga upplevelser uppstår i hjärnan. En hjärnskada kan orsaka förändringar i hur man uppfattar, upplever och reglerar känslor.

Känslors uppkomst och känsloreglering är komplexa processer i hjärnan som involverar många olika neurala nätverk och neurotransmittorer. Känslor orsakar fysiologiska förnimmelser i kroppen, orienterar tänkandet och förbereder för handling. Känslor har en viktig roll att spela när det gäller att förmedla både inre och yttre upplevelser till oss.

Det kan förekomma hjärnbaserade förändringar i bearbetningen av känslomässig information, vilket kan yttra sig som en inre upplevelse eller återspeglas utåt i personens beteende. En förändring kan ske:

  • I hur man upplever och tolkar känslor

  • I hur man uttrycker känslor

  • I hur man uppfattar och tolkar andra människors känslor.

Uppdaterad 12.3.2021