Gå till sidans innehåll

Olika sätt att stödja arbetsminnet

Arbetsminnet är en del av minnessystemet som lätt belastas. Det är möjligt att stödja arbetsminnets funktion och öva på att använda det effektivt.

Arbetsminnet används för att lagra saker under korta tidsperioder så att den mottagna informationen kan granskas och bearbetas. Arbetsminnet är en av flaskhalsarna i vår informationsbearbetning. Den har en begränsad kapacitet hos alla människor och kapaciteten minskar lätt till exempel när man är trött. Det lönar sig alltså att sova tillräckligt.

Innehållet i arbetsminnet försvinner lätt ur minnet när uppmärksamheten riktas till externa distraktioner eller något annat. Vår medvetna uppmärksamhet är alltid riktad mot en sak i taget, och i fråga om hjärnans funktion är det inte möjligt att göra flera saker samtidigt (”multi-tasking”).

Man kan dock lära sig att använda arbetsminnet mer effektivt.

Genom att strukturera, klassificera och kombinera de saker man ska minnas minskar det totala antalet saker att hålla i minnet. Belastningen på arbetsminnet minskar när det finns mindre lösryckt information. Samtidigt repeteras informationen och överförs till långtidsminnet.

Att prioritera uppgifter och försöka fokusera på en sak i taget hjälper arbetsminnet på traven. Man kan hitta på visuella hjälpmedel för minnet, dvs. minnesstöd som bygger på synminnet, för saker man ska komma ihåg. Anteckna också alla uppgifter som blir på hälft eller som du inte kan påbörja direkt.

Man kan kringgå arbetsminnets begränsningar genom att göra omgivningen mindre stressande, t.ex. genom att förbättra arbetsron. Stäng åtminstone e-posten och andra medier när du vill arbeta utan avbrott. Om ett avbrott är oundvikligt lönar det sig att anteckna för sig själv vad man höll på med.

Uppdaterad 12.3.2021