Gå till sidans innehåll

Symtom vid neglekt

​Neglekt är mest uttalat omedelbart efter insjuknandet, när den insjuknade inte nödvändigtvis alls är medveten om att den ena sidan av kroppen, vanligtvis den vänstra sidan, finns.

En person med svår neglekt märker inte nödvändigtvis om någon närmar sig från vänster. Hen äter kanske bara maten på ena sidan av tallriken eller klär sig på bara ena sidan av kroppen. Hen kanske inte heller tvättar sig, borstar håret eller rakar sig på ena sidan av kroppen.

När hen läser hittar hen kanske inte radens början eller nästa spalt, eller börjar läsa mitt i en mening. Det kan vara svårt att hitta föremål på ena sidan av en hylla eller bricka. Vid förflyttning kan neglekt visa sig genom att man stöter emot möbler och dörröppningar.

De lindrigare symtomen på neglekt är vanligtvis inte något större problem i vardagen. Men även lindrig neglekt kan minska funktionsförmågan, till exempel vid trötthet eller i situationer som kräver samtidig kontroll av flera saker. Det kan till exempel göra det svårt att uppfatta trafiken. Till exempel kan man missa en bil eller person som plötsligt kommer från vänster, vilket gör att man måste vara extra försiktig när man rör sig utomhus. I ett tidigt skede kan det vara nödvändigt att ha med sig en ledsagare.

Neglekt åtföljs ofta av förlamning på samma sida av kroppen, som personen inte märker. Personen kan vara likgiltig inför symtomen, t.ex. förlamning, eller vara exceptionellt glad i förhållande till situationen. Neglekt åtföljs ofta av bristfällig medvetenhet om symtomen som ett associerat problem.

Neglekt åtföljs vanligen av andra störningar i hjärnans förmåga att bearbeta information, såsom svårigheter med synminnet och den visuospatiala förmågan.

Uppdaterad 12.3.2021