Gå till sidans innehåll

Afasi och att förstå tal

De svårigheter med att förstå tal som orsakas av afasi kan leda till betydande interaktionsproblem.

Med talförståelse menas bland annat en persons förmåga att förstå ord, meningar, frågor, berättelser eller sarkasm.

Förmågan att förstå tal är viktig för interaktion. En störning i talförståelsen kan göra att den drabbade har svårt med bland annat följande:

  • Att följa en diskussion

  • Att förstå grammatik

  • Att internalisera frågor eller instruktioner

  • Att förstå humor eller metaforer

Personen med afasi kan eventuellt följa med en diskussion i viss mån genom att höra nyckelorden i samtalet (”Grannen Pirjo ringde för att fråga hur du mår”, ”Åh, det börjar bli sent, ska vi inte gå och äta?”).

Vid allvarliga störningar kan personens uppfattning om felen i den egna talproduktionen förvrängas och talet kan bli oigenkännligt nonsens.

Svårigheter att förstå tal är vanligast vid flytande afasi.

Uppdaterad 23.8.2020