Gå till sidans innehåll

Hjälp vid problem med känsloregleringen och beteendet

Personen med sjukdomen eller skadan och hens närstående behöver inte bara information om känslomässiga och beteendemässiga förändringar, utan också tid och stöd för att lära sig nya sätt att agera.

Man kan inte stoppa känslor som väcks, och man behöver inte göra det. Att lära sig hantera svåra situationer är däremot en viktig del av återhämtningen. Att identifiera känslomässiga och beteendemässiga förändringar är det första steget.

Det lönar sig att lyssna på sina känslor: de är budskap om ens inre upplevelse och tolkning av situationen. Känslorna hjälper en att utforska varför saken i fråga är så betydelsefull. Varför känner jag som jag gör?

När man lär sig att förstå sina egna känslor och reaktioner är det lättare att försöka påverka dem. Vanliga kontrollmetoder är andning, avslappning och motion. Andas ut ordentligt, sänk axlarna och skaka händerna. Lyssna på avslappningsinspelningar eller gå på yoga. Eller använd den extra energin och adrenalinet för att röra på dig.

Identifiera de situationer som får dig att tappa humöret. Undvik dem eller försök hitta bättre sätt att hantera dem på.

Lugna dig själv genom att ta ett djupt andetag ända ner i magen. Fokusera på att andas ut långsamt och lugnt. Ta en kort paus mellan inandningen och utandningen. Upprepa detta tre gånger.

Eller räkna åtminstone till fem. Ett enkelt, men alltid bra sätt att avleda uppmärksamheten på något annat. Räkna långsamt.

Tänk på nyckelfraser som du kan säga tyst för dig själv i svåra situationer, såsom.: ”Det här är min största utmaning”.

Förbered dig och öva i din fantasi hur du ska hantera situationer som är svåra för dig. Blunda och gå igenom alternativen i tankarna.

Om du känner att du håller på att tappa kontrollen, lämna situationen och lugna ner dig innan du återvänder.

Bakom ilska finns ofta känslor av att vara sårad, avvisad eller otillräcklig. Berätta för den andra personen hur du känner. Öva på att säga ”Jag är arg för att...”.

Utforska tankarna bakom dina känslor. Att bli arg handlar oftast inte om andra människor, utan om dina egna övertygelser: om hur du tycker att människor ska bete sig.

Håll dig sysselsatt med något annat som du behöver koncentrera dig på. Det får dig att tänka på något annat.

Planera din dag så att du inte blir överbelastad eller trött. Ta andningspauser och undvik att överprestera.

Uppdaterad 12.3.2021