Gå till sidans innehåll

Patientberättelse om afasi och att börja arbeta igen

För mindre än ett år sedan slog jag i huvudet i en olycka. Två dagar efter olyckan började jag få svårt att hitta ord när jag talade och skrev. Trots att jag inte hade några andra symtom åkte jag till akutmottagningen på närmaste sjukhus för att ta prover. En magnetundersökning visade en blödning i hjärnbarken som orsakats av olyckan. Blödningen fanns i hjärnans språkproduktionscentrum, vilket förklarade talsvårigheterna.

Jag skrevs ut från sjukhuset efter några dagars observation. Det var fortfarande i detta skede mycket svårt att prata. Jag kunde inte säga alla ord, inte ens nödvändigtvis när jag såg ordet framför mig. Så jag hade aldrig glömt orden, jag kunde bara inte få fram dem. Samma sak hände när jag skrev. När jag skrev blandade jag också ofta ihop orden.

Symtomen minskade med tiden och jag återgick till arbetet ganska snart efter olyckan. Jag klarade av arbetet någorlunda, men jag märkte att särskilt skrivande gjorde mig väldigt trött. Med tröttheten blev också talsvårigheterna värre. Därför gick jag till läkaren igen. Neurokirurgen sa att även om jag hade återhämtat mig ganska bra skulle talterapi underlätta min återhämtning.

Min talterapi omfattade möten med en terapeut och övningar hemma under ledning av terapeuten. Övningarna omfattade olika skriv- och taluppgifter. Inom några månader minskade mina symtom avsevärt och jag lärde mig också att hålla koll på min egen ork. Nu kan jag både tala och skriva i stort sett utan problem, och jag har knappt några symtom på trötthet. Min rehabilitering närmar sig sitt slut och jag tror att jag kommer att vara fullt arbetsför när den är klar.

Jag har lärt mig att det tar tid och kräver tålamod att återhämta sig från en hjärnskada. Även om återhämtningen ibland har känts långsam kan man inte tvinga den att gå snabbare. Om jag ansträngde mig för mycket blev jag trött, vilket förvärrade symtomen. Att öva enligt talterapeutens instruktioner och gradvis öka ansträngningen inom ramen för min egen kapacitet har spelat en central roll i min återhämtning.

Uppdaterad 5.11.2018