Gå till sidans innehåll

Läkemedel har biverkningar

Läkemedel kan ha biverkningar, varav vissa yttrar sig som svårigheter av olika grader att bearbeta information.

Förutom fördelar kan läkemedel ha nackdelar för sina användare. Många läkemedel påverkar hjärnverksamheten och därmed informationsbearbetningen. Detta är syftet med läkemedelsbehandling av bland annat ADHD, där syftet är att stödja koncentrationsförmågan. De vanligaste biverkningarna som påverkar informationsbearbetningen är trötthet, koncentrationssvårigheter och minnesstörningar.

Alla läkemedel kan ha vissa biverkningar, men alla användare drabbas inte av dem. Biverkningarna kan också vara så lindriga att man kan fortsätta med medicineringen. Vanligtvis är symtomen svårast i början av behandlingen, lindras inom några dagar och försvinner eventuellt helt när behandlingen fortsätter.

Det är viktigt att vara medveten om biverkningarna för att kunna ta hänsyn till eventuella begränsningar i vardagen. I början av behandlingen kan du övervaka kroppens reaktioner, men du behöver inte oroa dig för lindriga symtom. Du ska alltid tala om för din läkare om du har svåra eller långvariga biverkningar.

Uppdaterad 12.3.2021