Gå till sidans innehåll

Störningar i skrivförmågan

Skriv- och lässvårigheter kan förekomma tillsammans eller separat. Skrivsvårigheter kan bero på motoriska problem, men det kan också röra sig om en störning i den språkliga informationsbearbetningen.

En språkstörning som beror på en hjärnskada kallas vanligen afasi. Vid afasi är talproduktionen och talförståelsen nedsatt, vilket vanligtvis också tar sig uttryck i skrivsvårigheter. Skrivsvårigheter (agrafi) kan uppstå även med enstaka bokstäver eller ord.

Skrivsvårigheter kan också vara relaterade till visuella perceptionsstörningar, neglekt eller uppmärksamhetssvårigheter. Det går att skriva som en språklig och motorisk färdighet, men det finns en tydlig benägenhet till fel. När det grundläggande problemet ligger inom området exekutiva funktioner är ett vanligt fel att man oavsiktligt upprepar samma bokstav (ibland även ord).

Det kan också förekomma motoriska svårigheter att skriva. Förlamning kan göra att man inte kan använda handen alls. Vid apraxi, dvs. en störning i viljestyrda rörelser, förändras handstilen och texten blir otydlig. Oftast är det de i mycket hög grad övade färdigheterna, som t.ex. att skriva sin namnteckning, som bevaras bäst. Spontan skrivning och kopiering kan i gengäld vara mödosamt.

Uppdaterad 12.3.2021