Gå till sidans innehåll

Att vara medveten om symtom och förändringar i funktionsförmågan

Medvetenhet om konsekvenserna av en hjärnsjukdom eller hjärnskada, förändringar i funktionsförmågan och symtom är viktiga steg i återhämtningen, men kan också orsaka oro.

Medvetenhet om symtomen betyder medvetenheten om och förståelsen av förändringar i den egna funktionsförmågan. Ibland är förändringarna uppenbara, men inte alltid. Hjärnrelaterade symtom kan vara obekanta för människor och det är inte nödvändigtvis lätt att upptäcka, känna igen eller förstå dem. Bristande medvetenhet om sjukdomen och symtomen kan också vara ett direkt resultat av funktionsstörningen i hjärnan.

Medvetenhet om symtomen och återhämtning

Medvetenheten om symtomen ökar vanligtvis så småningom i takt med att återhämtningen fortskrider. Det är viktigt att bygga upp den så att den insjuknade eller funktionshindrade lär sig att ta hänsyn till förändringar i sin förmåga att fungera i dagliga aktiviteter. Medvetenhet om symtomen möjliggör också rehabiliterande träning och inlärning av sätt att kompensera för symtomen. Det är svårt att bli motiverad att träna om man inte själv tycker att funktionsförmågan har förändrats.

Det är också viktigt att närstående får information om de symtom som är förknippade med hjärnsjukdomen eller hjärnskadan. Det gör att närstående lättare förstår vad förändringen i funktionsförmågan beror på och vid behov kan vara till hjälp och stöd.

Medvetenhet om symtomen och humör

När uppfattningen om förändringar i den egna funktionsförmågan ökar, kan humöret sjunka. Att uppleva sorg är ett av stadierna i anpassningen, ett tecken på framsteg och på att man går vidare, men om depressionen stör rehabiliteringen och orken i vardagen finns det hjälp att få. Fråga gärna din behandlande läkare eller annan vårdpersonal som deltar i din vård och rehabilitering.

Uppdaterad 12.3.2021