Gå till sidans innehåll

Vad gör en neuropsykolog?

En neuropsykolog är en psykolog som avlagt påbyggnadsutbildning vid ett universitet och som är specialiserad på störningar i hjärnverksamheten, bedömning av dem och rehabilitering. ​​​

Neuropsykologi är en gren inom psykologi och neurovetenskap som studerar sambanden mellan hjärnan och människans funktioner. Neuropsykologernas intresse för hjärnans funktioner omfattar människans hela livscykel. Neuropsykologer arbetar med problem med informationsbearbetning, känsloreglering och beteende hos både barn och vuxna.

Neuropsykologer arbetar på sjukhus på neurologiska avdelningar och polikliniker, neurologiska rehabiliteringsavdelningar, rehabiliteringsinrättningar, företag inom hälsovårdsbranschen och som privata yrkesutövare. En neuropsykolog kan också arbeta på en psykiatrisk avdelning på ett sjukhus.

Neuropsykologutbildning

Neuropsykologi är en specialisering efter grundutbildningen till psykolog, dvs. en magisterexamen i psykologi, som genomförs som universitetsstudier vid sidan av arbetet. Det tar cirka tre år att specialisera sig. Specialiseringsstudierna omfattar studier i neuropsykologi och olika specialiseringsområden inom psykologi, samt områden inom neurovetenskap, neurologi, neuroanatomi och -fysiologi, psykiatri och rehabilitering.

Uppdaterad 12.3.2021