Gå till sidans innehåll

När livet ändras på ett överraskande sätt

Tidigare livserfarenheter, hjärnskadan och den aktuella livssituationen påverkar alla de känslor som en plötslig sjukdom eller funktionsnedsättning väcker.

En plötslig sjukdom, hjärnrelaterade förändringar i funktionsförmågan och ett ökat behov av hjälp kan utlösa ett brett spektrum av känslor: förvirring, frustration, hjälplöshet, sorg, nedstämdhet, ångest och ibland ilska. Humörsvängningar, som är karakteristiska för personen, men mer intensiva än tidigare, är vanliga.

Alla dessa är normala och lämpliga reaktioner på en sjukdom och en förändrad livssituation.

Sorgen hjälper till att släppa taget om det man förlorat, acceptera det som har hänt och acceptera livsförändringen.

Störningar i känsloregleringen

Ibland påverkar en hjärnsjukdom eller hjärnskada områden i hjärnan som är viktiga för reglering av känslolivet. Hjärnrelaterade förändringar kan förekomma i hur känslor upplevs, uttrycks och tolkas. Detta kan leda till dämpning, intensifiering eller snabba fluktuationer av känslomässiga upplevelser, generellt minskad tolerans eller ökad gråtmildhet. Å andra sidan kan det efter händelsen förekomma bekymmerslöshet som inte passar situationen och ibland svårigheter att tolka andras känslotillstånd och sociala situationer.

Man kan och bör söka hjälp att förstå och hantera svåra känslomässiga reaktioner. Ibland behövs expertis inom psykiatri, ibland kan en neurolog eller neuropsykolog hjälpa dig vidare. Om du inte har en aktuell vårdrelation kan du börja med att kontakta din egen hälsocentral eller företagshälsovård.

Uppdaterad 12.3.2021