Gå till sidans innehåll

Afasi – störning i språk och tal

​​En språkstörning som beror på en hjärnskada kallas vanligen afasi. Afasi kan göra det svårt att producera tal, förstå tal, läsa, skriva och till och med räkna.

Afasi orsakas vanligtvis av skador på hjärnan till följd av en cirkulationsstörning i hjärnan. Svårighetsgraden och typen av afasi beror på vilken del av hjärnan skadan finns i och hur omfattande skadan är. Afasi hos en högerhänt person orsakas vanligtvis av en skada i den vänstra hjärnhalvan. Skador på den högra sidan kan också vara förknippade med språksvårigheter. Afasi gör det svårt att interagera och hantera saker och begränsar det sociala samspelet.

Även om afasi orsakar svårigheter med språket, påverkar det egentligen inte personens övriga förmåga att bearbeta information. Afasi bör inte heller förväxlas med psykiska problem, även om t.ex. det sluddrande och otydliga talet vid flytande afasi ibland har misstolkats som t.ex. psykos.

Hjärnskador kan också orsaka talstörningar som inte orsakas av en språkstörning utan av en störning i de ansikts-, mun-, svalg- och andningsrörelser som krävs för att tala. I sådana fall rör det sig om en störning i talets rörelsemässiga funktioner.

Uppdaterad 5.11.2018