Gå till sidans innehåll

Neuropsykologisk undersökning

En neuropsykologisk undersökning är en utredning, baserad på olika informationskällor, av funktionerna för informationsbearbetning, störningar i den och störningens effekter på funktionsförmågan hos personen som utvärderas.

En neuropsykologisk undersökning används för att kartlägga en persons funktioner för informationsbearbetning (dvs. kognitiva funktioner) och för att utvärdera känsloreglering och beteende. Störningar i informationsbearbetningen yttrar sig oftast i olika funktioner för minne, inlärning av nya färdigheter och koncentration. En neuropsykolog undersöker karaktären och svårighetsgraden av störningen i funktionsförmågan och reder ut områden som fungerar bra.

En neuropsykologisk undersökning bygger på bakgrundsinformation om personen som utvärderas, intervjuer, observationer och resultaten av olika frågeformulär och tester. Viktig bakgrundsinformation omfattar åtminstone den undersökta personens ålder, utbildning och arbetshistoria, tidigare neurologiska sjukdomar och skador samt personens allmänna hälsotillstånd. Vid behov intervjuas även närstående, vilket är särskilt viktigt då man undersöker barn och utvärderar äldre personer.

Den som genomför en undersökning måste ha en specialiserad utbildning i neuropsykologi eller tillräcklig erfarenhet av neuropsykologi.

När behövs en neuropsykologisk undersökning?

Neuropsykologiska undersökningar används som en del av diagnostiseringen av hjärnsjukdomar och utvecklingsrelaterade problem och utvärderingen av en persons funktionsförmåga. En diagnostisk undersökning kan till exempel användas för att reda ut minnessymtom eller inlärningssvårigheter. En undersökning av funktionsförmågan är nödvändig för att bedöma en persons förmåga att arbeta eller studera, huruvida det är säkert att köra bil, förutsättningar för att klara sig själv i vardagen, rättsliga funktionsförmåga eller behovet av neuropsykologisk rehabilitering.

Begränsad eller omfattande undersökning?

En begränsad neuropsykologisk undersökning kan vara lämplig i den akuta fasen av sjukdomen, t.ex. på vårdavdelningar efter en cirkulationsstörning i hjärnan. Då behövs en kort bedömning av huruvida det är säkert att skriva ut patienten, behovet av rehabilitering eller andra fortsatta neuropsykologiska åtgärder. I andra situationer, till exempel vid bedömning av arbetsförmåga, genomförs alltid en mer omfattande neuropsykologisk undersökning.

Uppdaterad 12.5.2021