Gå till sidans innehåll

Stress, sinnesstämning och hjärnan

Att överbelasta hjärnan utöver vad den tål leder till stress, som är skadlig för hjärnan om den pågår under en längre tid. De problem med informationsbearbetning som är förknippade med situationen minskar dock i takt med att stressen avtar.

Efter enstaka ansträngningar i vardagen är vila uppfriskande och återställer funktionsförmågan. Om överbelastningen är långvarig orsakar den svår utmattning, förbrukar energireserverna för en lång tid, orsakar ångest och försämrar humöret. När en människa blir överbelastad begränsas resurserna och prestationsförmågan försämras.

Problem med informationsbearbetningen

Vid stress försämras det kortsiktiga arbetsminnet och det blir svårare än vanligt att lägga saker på minnet, hantera större helheter och vara kreativ. När man är nedstämd har man också ofta svårigheter med koncentrationen, inlärningen och att komma ihåg saker.

Även tillfällig stress kan visa sig som minnes- och koncentrationssvårigheter. Långvarig stress kan leda till allvarlig utmattning och depression, vilket i sin tur bidrar till störningar i informationsbearbetningen. Tillståndet är dock inte permanent.

Metoder för återhämtning

Det är bra att fundera över sina egna metoder för återhämtning och vid behov justera dem, även i en lugnare livssituation. Då man är stressad är det särskilt viktigt att reflektera över sina förväntningar och ansvar och att försöka göra förändringar i sitt liv.

Uppdaterad 12.3.2021