Gå till sidans innehåll

Rehabilitering av störningar i läs-, skriv- och räkneförmågan

Rehabilitering av specifika informationsbearbetningssvårigheter beror på vilka störningar svårigheterna är relaterade till eller om de förekommer som oberoende symtom.

Vid språkstörningar hos vuxna, det vill säga afasi, är talterapi den primära rehabiliteringsformen för läs- och skrivsvårigheter. Neuropsykologisk rehabilitering är till hjälp om det finns en underliggande störning i perceptuella funktioner eller i något annat delområde inom informationsbearbetning.

Den neuropsykologiska rehabiliteringen börjar med att förbättra den grundläggande bokstavs- eller sifferuppfattningen och övergår först senare till övningar i läsning och skrivning. Vid problem med läsning, skrivning eller räkning på grund av uppmärksamhetssvårigheter bör man fästa uppmärksamhet vid fel och kontrollera sitt handlande. Om problemet är en störning i de viljestyrda rörelserna börjar rehabiliteringen med automatiska rörelser som är relaterade till användningen av penna, med målet att göra rörelserna smidigare.

Rehabiliteringen av räknesvårigheter syftar till att lindra störningen i hjärnverksamheten som orsakade störningen, parallellt med rehabiliteringen av själva störningen. Hemma kan man börja med att öva grundläggande aritmetik.

Uppdaterad 12.3.2021