Gå till sidans innehåll

Varför sviker minnet?

Att minnas är en komplex aktivitet som sker i flera delar av hjärnan. Minnet kan försämras eller bli ineffektivt av en mängd olika skäl.

Nästan alla sjukdomar i det centrala nervsystemet är förknippade med minnesstörningar, antingen som ett primärt eller sekundärt symtom. Även andra sjukdomar än sjukdomar i det centrala nervsystemet kan påverka minnets funktion, antingen tillfälligt eller ibland mer permanent. Vid misstanke om minnesproblem är det viktigt att reda ut vilken typ av minnesstörning det rör sig om och hur svår den är.

Ofta finns det en annan faktor än neurologisk sjukdom eller funktionsnedsättning bakom minnesstörningen. Hos en person i arbetsför ålder kan en aktuell orsak ligga bakom minnessvårigheterna: utbrändhet, depression, ihållande sömnproblem eller överkonsumtion av alkohol – ofta en kombination av dessa.

Normalt åldrande förändrar minnets funktion i viss utsträckning, men försämrar inte den dagliga funktionsförmågan. Mer permanenta minnesstörningar är vanligtvis kopplade till neurologiska skador, såsom följder av cirkulationsstörningar i hjärnan eller hjärnskador. Senare i livet kan minnet också försämras i samband med progressiva demenssjukdomar.

 • Sömnstörningar

 • Stress

 • Depression och ångest

 • Metaboliska störningar och kroppens bristtillstånd

 • Infektioner i centrala nervsystemet

 • Godartad hjärntumör

 • Subduralblödning

 • Läkemedel

 • Alkohol och andra rusmedel

 • Cirkulationsstörning i hjärnan

 • Lindrig hjärnskada

 • Hjärninflammation

 • Epileptiskt anfall

 • Läkemedel och andra rusmedel

 • Förvirring och andra psykiatriska störningstillstånd

 • Cirkulationsstörning i hjärnan

 • Hjärnskada till följd av en olycka

 • Hjärninflammation

 • Hjärntumör

 • Tillståndet efter en hjärnoperation

 • Hjärnskador på grund av syrebrist

 • B1-vitaminbrist

 • Alkoholinducerad hjärnskada

 • Alzheimers sjukdom

 • Demenssjukdom på grund av cirkulationsstörning i hjärnan

 • Lewykroppsdemens

 • Demens vid Parkinsons sjukdom

 • Frontotemporal demens

Uppdaterad 12.3.2021