Gå till sidans innehåll

Information om medvetenhet om symtom

Att vara medveten om sina symtom innebär att man är medveten om förändringarna i den egna funktionsförmågan. En person som saknar medvetenhet om sina symtom är inte medveten om symtomen som uppkommit på grund av en sjukdom eller olycka.

Svårigheter med symtommedvetenheten (på engelska anosognosia) är en hjärnbaserad störning i informationshanteringen som innebär att personen inte kan uppfatta och förstå förändringar i den egna funktionsförmågan. Personen med sjukdomen eller skadan är omedveten om de motoriska, kognitiva eller känslomässiga störningarna som är uppenbara för vårdpersonalen och anhöriga.

Bristande medvetenhet om symtomen kan vara ett relativt begränsat problem och är inte direkt kopplat till t.ex. nedsatt allmän slutledningsförmåga. Vidare innebär bristande medvetenhet om symtom inte en avsiktlig motsträvighet till eller ett förnekande av den psykiska sjukdomen eller dess symtom.

Bristande medvetenhet om symtom kan uppstå både i samband med en plötslig hjärnskada, såsom en cirkulationsstörning i hjärnan eller en hjärnskada till följd av en olycka, och vid progressiva demenssjukdomar, varav den vanligaste är Alzheimers sjukdom.

Problem med bristande medvetenhet om symtom kan göra personen mindre benägen att söka vård och engagera sig i vården och utsätta för farliga situationer.

Uppdaterad 12.3.2021