Gå till sidans innehåll

Information om störningar i viljestyrda rörelser

En störning i de viljestyrda rörelserna, dvs. apraxi, är oförmågan att utföra tidigare inlärda rörelser och rörelsemönster, även om den motoriska funktionen och det sensoriska systemet är intakta.

Apraxi handlar inte om förlamning eller förlust av känsel i delar av kroppen, utan om en störning i den viljestyrda regleringen av inlärda rörelser. När människor lär sig rörelser och rörelsemönster under hela livet bildas mönster i hjärnan om hur rörelsen utförs. När hjärnan skadas kan dessa mönster störas. Inlärda rörelser eller rörelsemönster som var helt automatiska före sjukdomen har blivit svåra eller omöjliga att utföra.

Apraxi förekommer vanligen vid cirkulationsstörningar i hjärnan och progressiva hjärnsjukdomar.

Svår apraxi visar sig redan i vardagliga aktiviteter, men lindrigare störningar upptäcks ofta först vid undersökningar. Kartläggning av apraxi är en del av bedömningen av funktionsförmågan hos en neurologisk patient.

Uppdaterad 12.3.2021