Gå till sidans innehåll

Att ta hand om och träna hjärnan

Hjärnan behöver omvårdnad och regelbunden användning. Hjärnträning för aktivering kan vara en självstyrd aktivitet eller en handledd rehabiliteringssession, som alltid sker tillsammans med en yrkesutbildad person.

Värna om din hjärna! Tillräcklig sömn, regelbunden motion, en mångsidig och hälsosam kost, drogfrihet och umgänge med andra människor är hörnstenar för hjärnhälsa. Det som är bra för hjärtat är också bra för hjärnan.

Hjärnan gillar också att den används aktivt. Mångsidig användning av hjärnan under hela livet bygger upp hjärnans kognitiva reserv, vilket särskilt senare i livet hjälper den att stå emot eventuella förändringar i hjärnan som orsakas av hjärnsjukdomar.

Med kognitiv träning eller hjärnträning avses aktiviteter som kontinuerligt aktiverar och utmanar hjärnans förmåga att bearbeta information och som förväntas förbättra en persons funktionsförmåga. Träningen förväntas förhindra uppkomsten av demenssjukdomar. Man vet dock inte om träning av informationsbearbetning som påbörjas senare i livet förebygger demenssjukdomar eller har en betydande effekt på utvecklingen av en redan konstaterad demenssjukdom.

Med kognitiv reserv avses hjärnans motståndskraft och förmåga att upprätthålla normala funktioner för informationsbearbetning trots effekterna av ålder och sjukdom. Kognitiva reserver byggs upp genom utbildning, kognitivt utmanande arbete och mångsidig användning av hjärnan genom livet.

Att göra saker som kräver koncentration, lära sig nya saker, lösa problem och lyssna på musik är bra sätt att aktivera hjärnan, så länge det inte är förknippat med för mycket belastning: brådska, prestationskrav, överdriven belastning eller stress. Spel, sudoku, korsord och liknande är inte heller skadliga för hjärnan, så det går bra att använda dem för att utmana sig själv oberoende av hälsotillstånd och ålder.

Kognitiv träning används som en aktivitetsform inom neuropsykologisk rehabilitering, där träningen utförs under ledning av en utbildad neuropsykolog. På så sätt fokuserar utbildningen på exakt rätt del av informationsbearbetningsfunktionerna. Handledd rehabilitering kan också omfatta övningar som utförs självständigt hemma. Fördelarna med kognitiv träning visar sig vanligtvis i uppgifter och aktiviteter som liknar de som har tränats. De framsteg som görs under träningen integreras i aktiviteter i vardagen under ledning av en rehabiliteringsspecialist.

Självständig informationsbearbetningsträning kallas även hjärnträning. Uppgifter och program som lämpar sig för träningen är idag tillgängliga för nästan alla tack vare datorspel, övningsprogram på webben och appar för mobiltelefoner. Självständig hjärngymnastik kan vara ett roligt tidsfördriv och ge upprepade upplevelser av att lyckas.

Tillfällig sömnlöshet är vanligt och behöver inte nödvändigtvis behandlas. Om du klarar av vardagens krav och känner att din livskvalitet är god behöver du inte genomgå några ytterligare undersökningar. Om sömnlösheten blir långvarig lönar det sig dock att söka hjälp. Det viktigaste är att identifiera orsakerna till sömnlösheten och de utlösande faktorerna, att vidta åtgärder som är lämpliga för den individuella situationen och att följa upp effekterna av dem.

En meningsfull fritid och goda relationer främjar stresshanteringen och humöret. Att umgås med andra människor, kultur- och sportupplevelser eller att röra sig i naturen stimulerar sinnet och minnet. Motion i alla dess former rekommenderas starkt. Konstant oro eller att ty sig till rusmedel är inte effektiva sätt att hantera stress.

För personer i arbetsför ålder kan åldersrelaterade förändringar i många fall kompenseras genom anpassning av arbetsuppgifter eller arbetstider, olika hjälpmedel och förändringar i omgivningen. För personer som redan har lämnat arbetslivet bidrar en aktiv användning av hjärnan, en hälsosam livsstil och tidig identifiering och behandling av vanliga sjukdomar till hjärnans hälsosamma åldrande. Social växelverkan och att aktivt utmana sig själv, till exempel genom att lära sig nya saker, är också bra för den åldrande hjärnan.

Uppdaterad 12.3.2021