Gå till sidans innehåll

Uppmärksamhetsstörningar

Uppmärksamhetsproblem som orsakas av hjärnskador kan yttra sig som svårigheter att rikta, upprätthålla eller fördela uppmärksamheten. Man kan bli känslig för störningar i omgivningen och benägen att göra fel.

Fluktuationer i uppmärksamheten är mycket vanliga. Uppmärksamheten varierar hos alla människor beroende på olika faktorer i omgivningen. Trötthet, brådska och stress, hunger, smärta, intensiva känslotillstånd, ångest och depression samt dålig motivation försämrar uppmärksamheten. Det är känt att sömnbrist på bara några timmar förändrar en persons förmåga att upprätthålla uppmärksamheten.

Motivation spelar en stor roll för uppmärksamheten och därmed också för koncentrationsförmågan. Bra motivation ökar vakenheten och hjälper till att rikta och upprätthålla uppmärksamheten.

Uppmärksamhetsstörningar efter en plötslig hjärnskada kan visa sig genom upprepade koncentrationssvårigheter, vandrande tankar, långsamma handlingar eller misstag i arbete som kräver precision. Arbete som kräver koncentration kan också trötta ut snabbt, eftersom det krävs mer ansträngning än tidigare för att reglera uppmärksamheten.

Inriktning av uppmärksamheten är förmågan att välja ut de stimuli som är relevanta för handlingen. Genom att välja ut information strävar man efter att fokusera på de saker som är relevanta för den aktuella situationen. Störningar i inriktningen av uppmärksamhet kan yttra sig som svårigheter att utesluta stimuli som är irrelevanta för uppgiften. Till exempel kan bakgrundsljud i omgivningen (radio, prat) upplevas som mer distraherande och göra det svårare att arbeta. Svårigheter att rikta uppmärksamheten kan också yttra sig i form av att man "försjunker i sina egna tankar", t.ex. mitt under en lektion – även om man är motiverad att lyssna.

Att upprätthålla uppmärksamheten innebär att hålla uppmärksamheten på det önskade objektet under en längre tid. I vardagslivet handlar det om förmågan att vid behov koncentrera sig på att t.ex. läsa dagstidningen, städa, föra ett djupt samtal eller andra aktiviteter som tar längre tid. Att kunna upprätthålla uppmärksamheten är särskilt viktigt på jobbet och även när man kör bil. Svårigheter att upprätthålla uppmärksamheten kan till exempel yttra sig i att tankarna vandrar eller att påbörjade uppgifter blir på hälft.

Fördelning av uppmärksamheten är förmågan att fokusera på mer än en sak samtidigt och att flexibelt flytta uppmärksamheten från en sak till en annan när det behövs. Detta är en viktig förmåga till exempel när man kör bil och snabbt och flexibelt måste kunna uppmärksamma flera saker som händer i omgivningen samtidigt. Svårigheter att fördela uppmärksamheten kan till exempel yttra sig som svårigheter att följa ett samtal med många deltagare. När man studerar kan det vara problematiskt att lyssna på föreläsaren och samtidigt göra anteckningar.

Uppdaterad 12.3.2021