Siirry sivun sisältöön

Tarkkaavuuden häiriöt

Aivojen vaurion aiheuttamat tarkkaavuusongelmat voivat ilmetä tarkkaavuuden suuntaamisen, ylläpitämisen tai jakamisen vaikeuksina. Toiminta voi muuttua häiriöherkäksi ja virhealttiiksi.

Tarkkaavuuden vaihtelu on hyvin tavallista. Tarkkaavuuden tehokkuus vaihtelee kaikilla ihmisillä eri tilannetekijöiden mukaan. Väsymys, kiire ja stressi, nälkä, kivut, voimakkaat tunnetilat, ahdistuneisuus ja masennus sekä huono motivaatio heikentävät tarkkaavuutta. Jo muutaman tunnin univajeen tiedetään muuttavan henkilön kykyä ylläpitää tarkkaavuutta.

Motivaatiolla on paljon merkitystä tarkkaavuudelle ja sen myötä myös keskittymiskyvylle. Hyvä motivaatio nostaa vireystilaa ja auttaa suuntaamaan ja ylläpitämään tarkkaavuutta.

Äkillisen aivovaurion jälkeinen tarkkaavuuden häiriö voi näkyä toiminnassa keskittymisen toistuvana herpaantumisena, ajatusten harhailuna, toiminnan hitautena tai virheinä tarkkuutta edellyttävässä työskentelyssä. Keskittymistä vaativa työskentely voi myös väsyttää nopeasti, kun tarkkaavuuden säätely vaatii aiempaa enemmän ponnistelua.

Tarkkaavuuden suuntaaminen on kykyä valikoida toiminnan kannalta oleelliset ärsykkeet. Tietoa valikoimalla pyritään keskittymään meneillään olevan tilanteen kannalta tärkeisiin asioihin. Tarkkaavuuden suuntaamisen häiriö voi ilmetä vaikeutena sulkea pois tehtävän kannalta epäolennaisia ärsykkeitä. Esimerkiksi ympäristön taustahäly (radio, puheensorina) voi häiritä aiempaa enemmän ja vaikeuttaa työskentelyä. Tarkkaavuuden suuntaamisen vaikeus voi ilmetä myös ”omiin ajatuksiin vajoamisena” vaikkapa kesken oppitunnin – silloinkin, kun motivaatiota kuuntelemiseen olisi.

Tarkkaavuuden ylläpitäminen tarkoittaa tarkkaavuuden pidempikestoista pitämistä halutussa kohteessa. Arjessa tämä on kykyä keskittyä tarvittaessa vaikkapa sanomalehden lukemiseen, kodin siivoamiseen, syvälliseen keskusteluun tai muihin pidempikestoisiin tehtäviin. Tarkkaavuuden ylläpitoa tarvitaan erityisesti työelämässä ja myös autolla ajamisessa. Tarkkaavuuden ylläpitämisen vaikeudet voivat näkyä esimerkiksi ajatusten harhailuna tai aloitettujen tehtävien keskeneräisiksi jäämisenä.

Tarkkaavuuden jakaminen on kykyä keskittyä useampaan asiaan samanaikaisesti ja tarvittaessa siirtää huomiota joustavasti kohteesta toiseen. Tämä taito on tärkeä esimerkiksi autoa ajaessa, jolloin on kyettävä huomioimaan monia yhtä aikaa ympäristössä tapahtuvia asioita nopeasti ja joustavasti. Tarkkaavuuden jakamisen vaikeus voi näyttäytyä esimerkiksi hankaluutena seurata keskustelua, jossa on monta osallistujaa. Opiskellessa voi olla ongelmallista kuunnella luennoitsijaa ja tehdä muistiinpanoja yhtä aikaa.

Päivitetty 12.3.2021