Gå till sidans innehåll

Hur fungerar arbetsminnet

Saker som ska kodas in bearbetas först i det kortsiktiga arbetsminnet, som har en begränsad kapacitet.

Arbetsminnet kan bara lagra ett fåtal saker åt gången. Man kan till exempel ha ett telefonnummer i arbetsminnet tills man valt numret på telefonen. Sedan kan man glömma det – och så går det ofta direkt.

Att fokusera på det man vill komma ihåg är viktigt för att arbetsminnet ska fungera korrekt. Avbrott och distraktioner som riktar uppmärksamheten till något nytt eller irrelevant gör det svårt att bearbeta den väsentliga informationen och att hålla kvar den i arbetsminnet och kodan in den i långtidsminnet.

Arbetsminnets kapacitet minskar lätt när man är trött. Förutom sömnbrist påverkas arbetsminnets funktion av många andra faktorer som är relaterade till mentalt välbefinnande, såsom stress, spänningar, ångest eller depression. Arbetsminnet påverkas också av yttre, ofta situationsbundna, störande faktorer. Sådana är en ringande telefon, oro i omgivningen och ett ständigt kaos av intryck.

Arbetsminnets ineffektivitet visar sig oftast som koncentrationssvårigheter, långsammare informationsmottagning, känslighet för olika störande element i omgivningen eller det egna sinnet och snabb radering av mottagen information.

Uppdaterad 12.3.2021