Gå till sidans innehåll

Neuropsykologisk rehabilitering

Syftet med neuropsykologisk rehabilitering är att lindra de störningar i informationsbearbetningen, känsloregleringen och beteendet som orsakas av hjärnskador och att minska de olägenheter som orsakas av dessa förändringar.

Neuropsykologisk rehabilitering är medicinsk rehabilitering av funktionsförmågan. Neuropsykologisk rehabilitering syftar till att lindra de neuropsykologiska symtom som orsakas av sjukdomar och skador i hjärnan, minska den skada som orsakas av förändringar eller begränsningar i funktionsförmågan och hjälpa människor att anpassa sig till förändringarna.

Neuropsykologisk rehabilitering kan användas för störningar som t.ex.:

  • Uppmärksamhetsreglering

  • Minne och inlärning

  • Exekutiva funktioner och planering

  • Språklig förmåga

  • Att läsa, skriva och räkna

  • Varseblivning genom synen

  • Reglering av beteende och känslor

  • Social interaktion

Neuropsykologisk rehabilitering är ett individuellt, målinriktat och regelbundet arbete under ledning av en neuropsykolog, med varierande prioriteringar och metoder. Neuropsykologisk rehabilitering har visat sig ha positiva effekter på funktionsförmågan, särskilt vid plötsliga och utvecklingsrelaterade störningar i hjärnverksamheten.

Först en neuropsykologisk undersökning

Behovet av neuropsykologisk rehabilitering måste fastställas genom en neuropsykologisk undersökning innan man kan påbörja den neuropsykologiska rehabiliteringen. Rehabiliteringens mål och metoder bestäms utifrån de neuropsykologiska störningarna och deras svårighetsgrad, andra symtom, sjukdomens eller skadans art samt resurser hos personen som rehabiliteras och hens livssituation.

Uppdaterad 12.3.2021