Gå till sidans innehåll

Förändringar i funktionsförmågan

Funktionsförmågan kan förändras plötsligt eller så småningom på grund av störningar i hjärnverksamheten. Vid akuta hjärnsjukdomar börjar återhämtningen ofta snabbt och framskrider till en början med stormsteg.

Hjärnsjukdomar och skador mot huvudet orsakar plötsliga förändringar i funktionsförmågan, varav vissa kan vara permanenta. Vid progressiva hjärnsjukdomar kommer förändringarna i funktionsförmågan gradvis. Vissa störningar i hjärnverksamheten och de neuropsykologiska symtom som de orsakar syns tydligt i det dagliga livet, medan andra kommer fram först vid närmare undersökningar. De lindrigare neuropsykologiska symtomen kanske endast stör en mer komplex informationsbearbetning som krävs för olika arbetsuppgifter.

Neuropsykologiska symtom syns inte nödvändigtvis utåt. Symtomen märks först när de stör de dagliga aktiviteterna eller interaktionen med andra.

Det är bra att veta att upplevda svårigheter att bearbeta information och en nedsatt funktionsförmåga inte alltid är kopplade till hjärnsjukdomar eller skador i hjärnan. Den vanligaste orsaken till koncentrationssvårigheter och svårigheter att bearbeta information är förknippad med sömnbrist. Andra tillstånd som påverkar det allmänna välbefinnandet och hjärnans funktion, såsom stress, depression eller användning av rusmedel, kan också orsaka störningar i informationsbearbetningen och dess effektivitet.

Bedömning av förändringar i funktionsförmågan

Neuropsykologiska symtom, orsakerna till dem och deras effekter på funktionsförmågan kan undersökas genom en neuropsykologisk undersökning. Symtomen kan förändra en persons kognitiva, psykiska och sociala funktionsförmåga. Funktionsstörningar förknippade med tal och språk undersöks mer ingående av en talterapeut.

Uppdaterad 7.5.2021