Gå till sidans innehåll

Avvikelser i hjärnans utveckling

Utvecklingsrelaterade störningar i hjärnan kan ha en omfattande inverkan på informationsbearbetningen och funktionsförmågan, eller så kan de vara mycket begränsade svårigheter som är förknippade med en enstaka färdighet.

Det hör till människans tillväxt och utveckling att lära sig vissa grundläggande färdigheter som har att göra med informationsbearbetning. Ibland kan utvecklingen av en eller annan anledning störas och personen kanske inte lär sig läsa, räkna eller uppfatta sin omgivning som förväntat. Det kan finnas en utvecklingsrelaterad neurobiologisk störning i bakgrunden.

En utvecklingsrelaterad störning är en avvikelse i hjärnans utveckling som är medfödd eller som uppkommit tidigt i barnets liv. Störningar i informationsbearbetningen kan vara allvarliga och orsaka en omfattande nedsättning av funktionsförmågan, som i fallet med intellektuell funktionsnedsättning eller autism. Mer begränsade och ofta lindrigare utvecklingsrelaterade störningar omfattar olika särskilda språkliga, visuella och motoriska svårigheter. Sådana är bland annat inlärningssvårigheter, såsom lässvårigheter och aktivitets- och uppmärksamhetsstörning (ADHD), som kommer fram senast i skolan.

Avvikelser i hjärnans utveckling påverkar informationsbearbetningen under hela livet och kräver ofta särskild uppmärksamhet, först i skolan och senare vid karriärval, utbildning till yrke och i arbetslivet.

Lindrigare avvikelser har vanligtvis ringa inverkan på en persons funktionsförmåga eller karriär, och är inte relaterade till den övergripande intelligensnivån.

Uppdaterad 12.3.2021