Gå till sidans innehåll

Talterapeut

En talterapeut erbjuder medicinsk undersökning, behandling och rehabilitering av tal, språk, sväljning och röst.

Man kan utbilda sig till talterapeut vid Helsingfors, Tammerfors, Åbo och Uleåborgs universitet samt vid Åbo Akademi. Huvudämnet för studierna är logopedi. Förutom studier inom logopedi omfattar examen även språkvetenskap, medicin och psykologi som ett obligatoriskt biämne.

Talterapeuter arbetar med neurologiska patienter på sjukhus, rehabiliteringsinrättningar, hälsocentraler och som privata yrkesutövare. Talterapeuten undersöker och rehabiliterar följande symtom hos neurologiska patienter:

  • Språkliga störningar, dvs. afasi

  • Rörelsestörningar vid produktion av tal, dvs. dysartri och talapraxi

  • Sväljningssvårigheter, dvs. dysfagi

Uppdaterad 12.3.2021