Gå till sidans innehåll

Hjälp för att leta i minnet

Hjälpmedlen för att leta i minnet är delvis desamma som strategierna för att effektivera memorering. Var och en märker själv i vardagen, vilka metoder som är användbara.

Under framplockningsfasen hjälper lugn och ro till att återkalla saker som man glömt bort. Om du blir arg på dig själv eller får ångest varje gång du märker att du har glömt något, kommer svårigheterna bara att öka. Också stress och brådska ökar minnessvårigheterna. En god nattsömn är viktig för minnets funktion, eftersom man lättare glömmer bort saker när man är trött än när man är pigg.

Systematiskhet stöder framplockningen. Du kan planera din dag så att du gör vissa saker bara vid en viss tidpunkt eller på vissa veckodagar. På det sättet kopplas aktiviteterna samman och när man minns en kommer man att tänka på följande.

Vid minnesstörningar kan sakerna som plockas fram eller de tidsmässiga relationerna mellan händelser förvrängas, detaljer blandas ihop eller minnesluckorna fylls med overkliga, oavsiktligt påhittade detaljer. Det är bra att korrigera uppenbara misstag omedelbart, så att patienten får möjlighet att bedöma hur korrekta hens minnen är. Vid svårare störningar kan dock ständigt korrigerande av detaljer gå alla på nerverna.

Om falska minnesbilder ständigt förvrider uppfattningen av något viktigt, som hur personen blev sjuk, kan man skriva ner det på papper och be personen att granska sina minnesbilder av det.

Uppdaterad 12.3.2021